Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Cena: 440 din
397 din
Ova knjiga predstavlja zbornik dokumenata o međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu. Ona sadrži radove eminentnih poznavalaca međunarodnog prava kao što su Konstantin Obradović, Vesna Rakić-Vodinelić i preminuli Vladan Vasilijević, urednik ovog izdanja. Knjiga razmatra sve aspekte ovog tribunala, kao štom su njegove potrebe, razlozi postojanja i njegova opravdanost, ali i osporavanja samog tribunala...