Satire

  • Autor: Decim Junije Juvenal
  • Žanr: Poezija
  • Izdavač: Fedon
  • ISBN: 978-86-86525-19-2
  • Broj strana: 214
  • Pismo: Latinica
  • Povez: mek
  • Format: 20 cm
  • Godina izdavanja: 2009
Cena: 1222 din
1042 din
Satire je naziv za zbirku satiričnih pesama koje je krajem 1. i/li početkom 2. veka napisao rimski pesnik Juvenal.

Zbirka se sastoji od 16 pesama grupisanih u pet knjiga; pesme za temu imaju društvo i običaje tadašnjeg Rima, a Juvenal, naslanjajući se na tradiciju ranijih autora kao što su Gaj Lucilije, Horacije i Persije iznosi kritički stav prema svojim savremenicima, delom kroz ironiju, a delom iskazujući neskriveni bes. Veruje se da je oštra kritika paganskog Rima razlog zbog koga je Juvenalov tekst bio popularan među kasnijim hrišćanskim prepisivačima te je, za razliku od dela drugih antičkih autora ostao relativno sačuvan do srednjeg veka.

Juvenalove Satire su poznate kao i izvor brojnih današnjih popularnih poslovica kao što "u zdravom telu zdrav duh" (mens sana in corpora sano) i "ko će čuvati čuvare" (Quis custodiet ipsos custodes?), odnosno izraza kao "retka ptica" (rara avis) i "hleba i igara" (panem et circenses).