Drame - Đura Jakšić

Cena: 374 din
280 din

Važan deo Jakšićevog opusa čine njegove romantičarske drame u stihu, u kojima od istorijskih ličnosti stvara snažne književne junake nesrećne zbog ljubavi ili zle sudbine. Kori­steći elemente usmene narodne tradicije, dosledno sprovodi svoju prepoznatljivu poetiku neizvesnosti, atmosferu mračne strepnje i slutnje.

Jelisaveta, kneginja crnogorska je drama o čovekovoj rastrzanosti između dužnosti i srasti, lične sreće i interesa zajednice, dok drama Stanoje Glavaš prikazuje istorijsku ličnost, junaka iz Prvog srpskog ustanka, koji svoje ideale i težnje suočava sa izazovima stvarnosti.

Sadržaj:

  • Jelisaveta
  • Stanoje Glavaš