Pripovetke - Stojan Živadinović

Cena: 363 din
280 din

U ovoj zbirci reprezentativne su Živadinovićeve pripovetke u kojima dominiraju neobični karakteri i njihove životne situacije, a u nekoliko priča bavi se i retko obrađivanom, a vrlo zanimljivom temom: životom naših studenata u inostranstvu, konkretnije u Francuskoj. Posebno odabranim scenama, upečatljivim dijalozima i koloritnim junacima koji se ne zaboravljaju Živadinović stvara prozu koja ima važno mesto u našoj kulturnoj baštini, te njegova dela zaslužuju da budu dostupna, čitana i proučavana.