Pesme - Vladislav Petković Dis

Cena: 418 din
320 din

Dis je pesnik iracionalnog i slike nalazi u podsvesnom. Pesnik je sumornih raspoloženja i očaja, izraz mu je setan. Jovan Skerlić ga je kritikovao, jer se nije uklapao u njegov ideal naprednog pesnika. Kasnija kritika, počevši od Isidore Sekulić, uvrstila je Disa među najbolje srpske pesnike jer je u srpsku poeziju uveo modernu poetiku i nov senzibilitet.
Najpoznatije i umetnički najvrednije pesme su mu: Tamnica, Možda spava i Nirvana.