Burleska gospodina Peruna Boga Groma – Rastko Petrović

Cena: 297 din
230 din

Burleska Gospodina Peruna Boga Groma je prvi roman Rastka Petrovića i jedan od najrevolucionarnije i najambicioznije smišljenih romana srpske književnosti. Objavljena 1921. godine, Burleska predstavlja pravu enciklopedijsku parodiju, u kojoj se kroz složen
kompozicioni, naratološki i žanrovski postupak slika istorija i kultura Slovena, prikazana od početka vremena pa sve do 20. veka i naših dana.