Crvene magle - Dragiša Vasić

Cena: 308 din
230 din

Dragiša Vasić bio je pravnik, književnik, publicista, potpred­sednik Srpskog kulturnog kluba, član SANU. Rođen je 1885. Njegova smrt 1945. obavijena je velom mi­sterije. Za vreme Drugog svetskog rata bio u pokretu Draže Mihailo­vića. Okružni sud u Beogradu ga je rehabilitovao 2009. godine.

Objavio je roman Crvene magle 1922. godine i tri zbirke pripovedaka: Utuljena kandila , Vitlo i druge priče i Pad sa građevine.