Svet je naša otadžbina - Kosta Abrašević

Cena: 297 din
230 din

Ova zbirka pored mnoštva Abraševićevih pesama sadrži i pesme drugih pesnika sličnih ideja. Ipak, svi oni iako su pevali o novim ljudima, nisu uspeli da stvore novu, sopstvenu poetiku. Za Abraševića je proleterska pesma bila izbor i sudbina, dok je za ostale pesnike ona često bila vrsta prijatnog mladalačkog izleta.