Sa Avale na Bosfor - Dragomir Brzak

Cena: 330 din
250 din

Са Авале на Босфор је путопис настао током путовања Београдског певачког друштва у Цариград, априла 1895. године. Брзак, као баритон и секретар Друштва, имао је прилику да обиђе велике европске градове. У овом делу сабрани су подробни описи архитектуре и уметности, обогаћени историјским чињеницама и ангедотама које су дате кроз врло личан и присан тон, често праћен директним обраћањем читаоцима.