Dr i Pokojnik - Branislav Nušić

Nema slike
Cena: 484 din
370 din

Nušićeva komedija Dr opisuje prilično aktuelnu poja­vu: roditeljski pokušaj da za svoje dete obezbedi sigurnu budućnost pribavljanjem lažne diplome i borbom za snaju iz ugledne, moćne porodice...
Pokojnik je jedna od Nušićevih najautentičnijih komedija. Junaci su smešni u svojoj nameri da dokažu bliskost sa pokojnikom, u grčevitoj borbi za materijalnu dobit, i prikazuju prilično poraznu sliku našeg mentaliteta.