Pesme - Aleksa Šantić

Cena: 429 din
330 din

Među Šantićevim pesmama ima opisnih, ljubavnih, filozofskih, rodoljubivih i socijalnih. Njegov autentični stil i jezik su vrlo upečatljivi i čitaocu dočaravaju duh jednog specifičnog vremena i prostora, pre svega potcrtavajući dah istočnjačke kulture koja je Šantićevom zavičaju dala posebno obeležje.