Lingvistika u primeni

Cena: 550 din
496 din
Sveobuhvatan pogled na lingvistiku sa stanovišta njenih mogućih primena u rešavanju društvenih problema u vezi s jezičkom komunikacijom. Argumentacija u prilog zamenjivanja tradicionalnog termina "primenjena lingvistika" adekvatnijim nazivom "lingvistika u primeni". Pored opštih razmatranja, knjiga sadrži i oglede iz domena terminilogije, prevođenja i nastave jezika.