Andrić uživo

U Domu kulture Studentski grad u četvrtak će se održati još jedno književno veče posvećeno Andriću. Time će će biti zaokružen ciklus književnih događanja kojima je ova ustanova kulture obeležila pedesetogodišnjicu uručenja Nobelove nagrade i stogodišnjicu objavljivanja prvog književnog rada jednog od naših najznačajnijih pisaca. U okviru ciklusa koji se odvijao tokom protekla tri meseca održano je nekoliko predavanja, kako afirmisanih tumača i univerzitetskih profesora, tako i mladih proučavalaca Andrićevog opusa, predstavljena je delatnost Andrićeve zadužbine, kao i nedavno objavljena Andrićeva Bibliografija i novo izdanje pripovedaka u deset tematskih zbirki (Laguna i Dereta), dok je protekle nedelje postavljena izložba fotografija Andrićeva lica, koja će biti otvorena do kraja decembra.

Dok su prethodni skupovi bili pre svega posvećeni kulturno̵­-istorijskom i kritičkom osvrtu na Andrićevo delo, ovo veče biće pre svega posvećeno uživanju u samom Andrićevom stvaralaštvu, odnosno odlomcima oz njegovih dela koje će čitati Dragana Milošević, Milan Vučković i Đorđe Marković

Kako je u toku jeseni objavljeno novo izdanje Andrićevih

Sabranih dela

(organizovano po hronološkom principu) i nekoliko intrigantnih monografskih studija o njegovom delu (Tihomir Brajović, Jovan Delić), moguće je da će Andrić biti tema još nekog od naših programa tokom proleća naredne godine – ističi u Domu kulture Studentski grad.