Manje novca za kulturu

Pažnju javnosti ovih dana uzdrmala je vest da će gradski budžet za kulturu u sledećoj godini biti još manji nego u prethodnim, odnosno on će ostati na nivou 2011. godine, ali je nominalno iznos umanjen. Kažu da će manjak osetiti svi, i da veći deo sredstava odlazi na plate i doprinose zaposlenih, kao i na troškove održavanja objekata, pa i ne ostaje mnogo novca za programe.

Kada se pomene limit, koji iznosi dve miljarde i sto osamdeset miliona dinara, mnogima to ne zvuči malo, ali su potrebe, zapravo, mnogo veće. U toku su radovi na legatu Petra Lubarde, Malom pozorištu „Duško Radović” i biblioteci u Borči, a preko pomenute cifre izdvojeno je pet stotina i četrdeset miliona dinara koji su namenjeni Agenciji za investicije, koja od 2009. brine o investicijama u kulturi. Izgleda da će se, kao i u mnogim teškim vremenima, kultura u priličnoj meri oslanjati na privatne inicijative, entuzijazam, ideje koje ne zahtevaju mnogo novca, mlade umetnike...

Na osnovu svega toga može se zaključiti da se u narednoj godini očekuje zahtevna borba za kulturu, pa će se, kao što poslovica kaže, „na muci poznati junaci”.