Marina Perazić o knjizi „Snaga je u nama” Marija Kržića

marina_perazicTema „pozitivno razmišljanje" mi je već dugi niz godina više nego poznata. Pročitala sam mnogo knjiga na tu temu i, što je najbitnije, svakodnevno primenjujem ovu filozofiju u svom životu. Svesna sam do koje mere negativno razmišljanje može da unazadi čoveka, dok istovremeno pozitivno može da ga vuče napred ka uspehu. U trenutku kad pod pritiskom problema, ljudski gubim snagu i emotivno padam, spremna sam da ponovim gradivo te krećem u potragu ili mi nekako samo dođe u život neko novo delo na temu pozitivnog razmišljanja - pa mi je tako u ruke došla i knjiga Snaga je u nama".

Iskreno, kada sam je pročitala bila sam oduševljena. Iako mi je tema knjige, kao što sam već napomenula, jako dobro poznata, način na koji ju je autor približio manje upućenima je jednostavno savršen! Svaka trvdnja potkrepljena je lako razumljivim primerom. Nisam je čitala u dahu, nego malo po malo, nekoliko puta dnevno je otvarala i vraćala se da mi se svaka misao ureže duboko u podsvest. I pri tome sam tekst potcrtavala, zaokruživala i na razne načine označavala, jer sam smatrala da je svaka misao" bitna. Svesna sam da je sve do mene, ali kao i kod drugih ljudi s vremena na vreme naiđe nam period sa previše iskušenja i to često ume da bude too much" čak i za jednu, u načelu vrlo pozitivnu i osvešćenu osobu. U tim trenucima čovek mora da krene da se podseća, da iznova čita, i upravo je ova knjiga nešto što smatram da može da vas prodrma i pokrene.

Još jedna stvar koja izdvaja ovu knjigu od mnogih drugih je, to što čitava filozofija koja se vrti oko zakona privlačenja" nije ostala u zoni metafizičkog, već su veze između misli i događaja jasno objašnjene, sa realnim primerima iz svakodnevnog života i gomilom naučnih potvrda novijeg datuma. Pored standardnih poglavlja na ovu temu, kao što su: uspeh, zravlje, ili sreća, posebno ističem delove Uzajamna povezanost" i Snaga i ograničenja podsvesnog uma", jer oni oslikavaju razliku između ove i sličnih knjiga. U tim poglavljima autor precizno objašnjava vezu između duha i tela, kao i uloge i razlike između svesti i podsvesti. Takođe, želim da istaknem i poglavlje o izgradnji karaktera, kao i poglavlje koje objašnjava snagu autosugestije i vizuelizacije. Ovo je definitivno knjiga koju nosim sa sobom i kada putujem, i koju od srca preporučujem.

Puno vas pozdravlja vaša Marina Perazić