CET


UML za projektovanje baza podataka

UML za projektovanje baza podataka

Objedinjeni jezik za modelovanje - UML - je standardna grafička notacija za modelovanje koje zadovol..

700 din 957 din

UML - Vodič za korisnike

UML - Vodič za korisnike

Knjiga je podeljena u sedam glavnih delova i tri dodatka: kratak prikaz notacije koja se koristi u U..

1000 din 1397 din

Udžbenik Engleskog jezika: Računari i primena

Udžbenik Engleskog jezika: Računari i primena

U udžbeniku Računari i njihova primena (Computers and how we use them) mesto su našli veoma pažljivo..

400 din 440 din

Učenje programa Autodesk 3ds Max 2008 Osnove + CD

Učenje programa Autodesk 3ds Max 2008 Osnove + CD

Autodeskov zvanični vodič za obuku Knjiga Učenje Autodesk 3ds Max 2008 – Osnove vaša je prečica za b..

750 din 1078 din

TCP/IP - Principi, protokoli i arhitekture

TCP/IP - Principi, protokoli i arhitekture

Povezivanje mreža: TCP/IP - Principi, protokoli i arhitektura Douglas Comer objašnjava kako se glas..

1450 din 2046 din

Strukture podataka i organizacija datoteka

Strukture podataka i organizacija datoteka

Pri pisanju ove knjige bila su postavljena četiri osnovna cilja. Prvi je bio da se, polazeći od mate..

950 din 1320 din

SQL Bukvar za nestrpljive

SQL Bukvar za nestrpljive

Knjiga SQL Bukvar za nestrpljive, prevod drugog izdanja sadrži četrnaest lekcija. Nakon uvodnog dela..

1050 din 1463 din

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvoTeorija i praksa - Prevod trećeg izdanja U ovoj potpuno ažuriranoj knjizi ko..

1670 din 1837 din

Računarska grafika

Računarska grafika

Knjiga Računarska grafika sastoji se od osam poglavlja i gradivo je izloženo tako da bude dostupno i..

750 din 1067 din

Projektovanje skladišta podataka

Projektovanje skladišta podataka

Glavna tema ove knjige je pravljenje skladišta podataka, odnosno posebne vrste baze podataka koja pr..

750 din 1034 din

Programski jezik C - Rešenja zadataka

Programski jezik C - Rešenja zadataka

Ovo je KNJIGA SA REŠENJIMA. Ona sadrži rešenja za sve vežbe u knjizi Programski jezik C, drugo izdan..

450 din 638 din

Programski jezik C

Programski jezik C

Ova knjiga ima svrhu da pomogne čitaocu da nauči kako da programira u C-u. Ona sadrži intenzivni uvo..

650 din 880 din

Stranice 61 - 72 od 137 (12 stranica)