Građevinska knjiga


Anatomija čoveka (karlica)

Anatomija čoveka (karlica)

..

298 din 330 din

Statika konstrukcija - uticaj pokretnog opterećenja

Statika konstrukcija - uticaj pokretnog opterećenja

U knjizi je sadržan deo predavanja koja se u okviru predmeta Statika konstrukcija izlažu studentima..

634 din 704 din

Metalni mostovi

Metalni mostovi

Knjiga je namenjena prevashodno studentima kao udžbenička literatura, pri izradi samostalnih godišn..

1984 din 2200 din

Građevinski tehničar 3

Građevinski tehničar 3

Knjiga sadrži projektni elaborat, građevinske konstrukcije, konstruktivne sisteme, industrijsko gra..

2976 din 3300 din

Zbirka zadataka iz teorijske mehanike

Zbirka zadataka iz teorijske mehanike

Zbirka se odlikuje izborom zadataka koji su većinom uzeti iz prakse, i to tako da su matematičke teš..

397 din 440 din

Zbirka zadataka iz hemije (osnovni kurs)

Zbirka zadataka iz hemije (osnovni kurs)

Zbirkom su obuhvaćene sve oblasti koje se izučavaju u redovnoj nastavi i većina oblasti predviđenih ..

347 din 385 din

Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala

Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala

Poglavlja u Zbirci koncipovana su tako da predstavljaju tematske celine koje su u skladu sa nastavn..

620 din 688 din

Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehnike

Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehnike

Zbirka predstavlja izbor najinteresantnijih zadataka koji su se pojavljivali tokom poslednjih par go..

446 din 495 din

Tomasova matematička biblija

Tomasova matematička biblija

Osavremenjeno izdanje jedne od najznačajnijih matematičkih knjiga sada je dostupno i na srpskom jez..

5803 din 6435 din

Tehnički priručnik

Tehnički priručnik

„Tehnički priručnik” pojavljuje se na našem tržištu upravo u trenutku kada se vrše stručni napori n..

2182 din 2420 din

Tehnička mehanika i hidraulika

Tehnička mehanika i hidraulika

Knjiga je napisana u skladu sa programom predmeta sa istim imenom, koji profesor Dušan Mikičić drži ..

94 din 105 din

Stvaranje nove fizike

Stvaranje nove fizike

Pred nama je knjiga koja na nov način pristupa materiji iz oblasti fizike u periodu njenih najvećih..

347 din 385 din

Stranice 1 - 12 od 134 (12 stranica)