Prometej Beograd


SAMOPREOBRAŽENJE

SAMOPREOBRAŽENJE

Ideja vodilja knjige "Samopreobraženje" je da putem lekovitih motivacija čitalac podmladi celo..

941 din 1045 din

Samo moj život

Samo moj život

„Ovaj izveštaj predstavlja nalaze studije o identifikaciji, rehabilitaciji i reintegraciji žrtava tr..

794 din 880 din

Prava čoveka

Prava čoveka

„Učestalo i neretko napadno posezanje za pravima čoveka, njihovim ostvarivanjem i zaštitom, što je b..

198 din 220 din

Najlepše pripovetke

Najlepše pripovetke

U zbirci pripovedaka dati su snažno svi prelomni trenuci novije istorije, ali ne u izravnom svedočen..

643 din 715 din

Manjine u međunarodnom pravu

Manjine u međunarodnom pravu

„Knjiga dr Krivokapića bavi se najvažnijim međunarodno pravnim aspektima zaštite manjina. Radi se o ..

594 din 660 din

Male Trafficking in Serbia

Male Trafficking in Serbia

„In the last decades the problem of trafficking in persons came to the attention of the academic and..

794 din 880 din

Ljudska prava i policija u Jugoslaviji

Ljudska prava i policija u Jugoslaviji

„Policija spada među najstarije institucije ljudskog društva i javlja se onda kada nastaje privatna ..

198 din 220 din

Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Ovaj Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima pripremljen je kao odgovor na izraženu..

248 din 275 din

Kajinov greh

Kajinov greh

„U knjizi su izloženi rezultati naših istraživanja i razmišljanja na planu najbrutalnijih ispoljavan..

397 din 440 din

Evidentiranje kriminaliteta : iskustva iz sveta i Srbije

Evidentiranje kriminaliteta : iskustva iz sveta i Srbije

Monografija Evidentiranje kriminaliteta: iskustva iz sveta i Srbije obuhvata radove nastale u okviru..

794 din 880 din

Čovek i zatvor

Čovek i zatvor

„Studija dr Radovanovića pripada naučnoj oblasti „penologija", a u suštini predstavlja interdiscipli..

397 din 440 din

Vojnik i država

Vojnik i država

„Studija Vojnik i država: teorija i politika civilno-vojnih odnosa u stručnim i političkim krugovima..

1782 din 1980 din

Stranice 73 - 84 od 131 (11 stranica)