Prometej Beograd


Ubijeni pesnik

Ubijeni pesnik

„Vreme leti, čini mi se da je to što želim da ispričam u romanu „Ubijeni pesnik", posvećenom životu,..

446 din 495 din

Svetska politika - trend i transformacija

Svetska politika - trend i transformacija

„Svetska politika: trend i transformacija je udžbenik na kome su mnoge generacije studenata u Sjedin..

2475 din 2750 din

Šarm srednje klase

Šarm srednje klase

Ovaj rad obuhvata analizu osnovnih karakteristika, mesta i uloge srednje klase u klasnoj strukturi s..

149 din 165 din

Reforme Evropske unije

Reforme Evropske unije

„Ide li EU u pravcu sticanja svojstva posebnog pravnog lica u međunarodnom pravu? Koliko je fleksibi..

595 din 660 din

Predskazanje  - Deklaracija Ministarstva spoljnih poslova SSSR-a

Predskazanje - Deklaracija Ministarstva spoljnih poslova SSSR-a

„Uprkos miroljubivim izjavama i dobronamernim ciljevima Severnoatlanskog pakta, Rusi su u njemu vide..

99 din 110 din

Prava žrtava i EU

Prava žrtava i EU

Tokom protekle dve decenije međunarodna zajednica je učinila značajan pomak u podizanju društvene sv..

992 din 1100 din

Poruke

Poruke

Poetska zbirka sa aforistikom Marka Smukova pod nazivom Poruke, prevashodno se ističe neposrednošću ..

297 din 330 din

Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji

Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji

„Ova knjiga je nastala kao plod istraživanja koje je imalo dva cilja. Prvi cilj odnosio se na dolaže..

794 din 880 din

Poezija

Poezija

Božidar Kovačević je pesme objavljivao u svim značajnijim časopisima i listovima pre i posle Drugog ..

794 din 880 din

Poezija

Poezija

„U Ziljberštejnovom predgovoru čitamo da on nijednu pesmu iz objavljene knjige nije napisao, da u nj..

298 din 330 din

Osjećaji moje duše

Osjećaji moje duše

Knjiga poezije “Osjećaji moje duše” Aleksandre Miš, u svojoj sadržini je veoma raznolika i svojom is..

315 din 350 din

Nacija i nacionalizam

Nacija i nacionalizam

Nacija i nacionalizam je svojevrsni ogled u kojem se ispituje uloga nacije, nacionalizma i nacionaln..

198 din 220 din

Stranice 85 - 96 od 131 (11 stranica)