Portalibris


Filozofski članci i društvena hronika – Ljubomir Nedić

Filozofski članci i društvena hronika – Ljubomir Nedić

Iako Nedića pre svega znamo kao književnog kritičara, bavio se i temama iz filozofije i logike. U kn..

300 din 396 din

Sedam lirskih krugova – Momčilo Nastasijević

Sedam lirskih krugova – Momčilo Nastasijević

Sedam lirskih krugova je zbirka pesama Momčila Nastasijevića. Kada je 1932. godine objavljena, bila ..

250 din 330 din

Ben Akiba II - Branislav Nušić

Ben Akiba II - Branislav Nušić

Ben Akiba II, kao i prvi deo ovog miniciklusa, predstavlja zbirku feljtona. Branislav Nušić u svom p..

430 din 572 din

Ben Akiba III – Branislav Nušić

Ben Akiba III – Branislav Nušić

Ben Akiba III zaokružuje ciklus knjiga koje predstavljaju zbirke feljtona Branislava Nušića. I dalje..

400 din 528 din

Pesme – Dušan Vasiljev

Pesme – Dušan Vasiljev

Pesme Dušana Vasiljeva objedinjuju najreprezentativnija poetska ostvarenja ovog prerano preminulog p..

280 din 363 din

Trenuci i raspoloženja – Danica Marković

Trenuci i raspoloženja – Danica Marković

Trenuci i raspoloženja predstavljaju, kako po svojim formalnim, tako i po sadržinskim osobenostima, ..

410 din 539 din

Razvod braka – Jaša Tomić

Razvod braka – Jaša Tomić

Razvod braka je angažovana društvena drama sa elementima komedije koja raspravlja različite socijaln..

250 din 330 din

Ikonija, vezirova majka – Čedomilj Mijatović

Ikonija, vezirova majka – Čedomilj Mijatović

Kao i u delu Kraljičina Anđelija, i u romanu Ikonija, vezirova majka (1891) Čedomilj Mijatović preds..

250 din 330 din

Amerikanka i druge priče – Jelena J. Dimitrijević

Amerikanka i druge priče – Jelena J. Dimitrijević

Tri pripovetke „Fati-sultan”, „Safi-hanum”, „Mejrem-hanum” (1907) i novela „Amerikanka” (1918) objed..

290 din 374 din

Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX veku – Vladimir Ćorović

Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX veku – Vladimir Ćorović

Vladimir Ćorović se u svojoj monografiji Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX veku bavi složeni..

1330 din 1771 din

Jelenine pesme – Jelena J. Dimitrijević

Jelenine pesme – Jelena J. Dimitrijević

Pesme Jelene Dimitrijević prvi put su objavljene 1894. godine, u Nišu. Pojavivši se na srpskoj knjiž..

430 din 561 din

Knez Miloš u pričama – Milan Đ. Milićević

Knez Miloš u pričama – Milan Đ. Milićević

Knez Miloš u pričama (1891) je zbirka anegdota koje je autor prikupio prema usmenom kazivanju Miloše..

570 din 759 din

Stranice 1 - 12 od 570 (48 stranica)