Basne - Dositej Obradović

Cena: 286 din
220 din

Basne predstavljaju kratke priče u prozi (mada mogu da budu i u stihu) u kojima glavne uloge imaju životinje (ponekad biljke i nežive stvari). Prikazane su sa ljudskim karakteristikama: govore, imaju izražene karakterne osobine, sklonosti, težnje... U njima se opisuju odnosi među ljudima, ismevaju ljudske slabosti i mane. Na kraju svake basne postoji moralna pouka.