Uvod u Python

Cena: 1760 din
1600 din

Uvod u Python - Moderno računarstvo u jednostavnim paketima

Uvod u Python je lak za razumevanje i zabavan za čitanje i idealan za programere početnike kao i za one kojima je to novi jezik. Autor Bill Lubanovic vas vodi od osnova do složenijih i raznovrsnijih tema, kako bi vam objasnio koncepte u Python-u 3. Vežbe na kraju poglavlja vam pomažu da provežbate naučeno.

Steći ćete odličnu osnovu za rad u ovom jeziku, uključujući i najbolje praktične teh­nike za testiranje, uklanjanje grešaka, ponovno korišćenje koda, i ostale savete za programiranje. Ova knjiga vam takođe pokazuje i kako se Python koristi u aplika­cijama za poslovanje, nauku i umetnost uz korišćenje raznih Python alata i paketa otvorenog koda.

- Naučite jednostavne tipove podataka, kao i osnovne matematičke i tekstualne operacije
- Koristite tehnike za rad sa podacima uz Python-ove ugrađene strukture podataka.
- Istražite strukturu Python-ovog koda uz module i pakete.
- Uronite u objekte, klase, i ostale objektno-orijentisane mogućnosti
- Ispitajte skladište počev od običnih fajlova pa do relacionih i NoSQL baza podataka
- Koristite Python da napravite web klijente, servere, API i servise
- Upravljajte sistemskim zadacima kao što su programi, procesi i niti
- Upoznajte se sa osnovama paralelnog i mrežnog programiranja