Veb programiranje

Cena: 946 din
700 din

Veb programiranje
Napredne tehnike programiranja za IV razred Računarske gimnazije

Knjiga je namenjena svim učenicima i profesorima, kao i drugim čitaocima, koji imaju bar malo predznanja iz programiranja, a žele da nauče da kreiraju sadržaje na vebu i da za njih pišu programski kod, koji se izvršava ili na klijentu, ili na serveru. Kroz mnogo lepih i praktičnih primera izloženih u ovoj knjizi, učenje će biti interesantno i zabavno.

Prikazano je kreiranje veb-sajtova upotrebom gotovog rešenja Google Sites, kao i kreiranje veb-stranica i veb-sajtova upotrebom opisnog jezika HTML (aktuelni standard HTML5) i kaskadnih lista stilova CSS.

Pokriveno je programiranje u sledećim jezicima:

Skript jezik JavaScript za pisanje programskog koda, koji je deo veb-stranice i izvršava se na klijentu,
Programski jezik Java u okruženju Greenfoot, specijalizovanom za kreiranje igrica koje mogu da se objave kao apleti,
Programski jezik C# i programiranje stranica aktivnih na serveru ASP.NET u okruženju Visual Studio Express 2013 for Web.