Osnove PHP programiranja

Cena: 979 din
700 din

Savladajte najnovije PHP 7 funkcionalnosti i upustite se u moderan stil PHP programiranja

PHP je skript-jezik na strani servera, za koji su se odlučili giganti savremene tehnologije, kao što su Facebook, Wikipedia i Tumblr, uprkos činjenici da JavaScript stiče sve veću popularnost među novim programerima. Razlog je to što PHP ima bolje performanse kada su u pitanju kompleksne operacije na serverskoj strani. U ovoj knjizi ćete naučiti sve što je neophodno da znate kako biste bili u toku sa najnovijom verzijom PHP-a, što obuhvata: upra­vljanje paketima uz pomoć alata kao što je kompozer, bezbedne operacije nad bazom podataka, kao i čitav niz najboljih tehnika koje će vam pomoći da budete korak ispred tradicionalnih programera.
Naučite sve o osnovama programiranja u PHP-u uz knjigu koja teoriju kombinuje sa praksom, kako biste stekli veštine koje su vam potrebne za moderno veb programiranje.
Ova knjiga će vas upoznati sa PHP-om, balansirajući teoriju sa više od deset praktičnih vežbi. Sve vežbe su napisane imajući u vidu realne scenarije iz poslovnog života, kako biste svoje nove veštine mogli da vežbate u relevantnom kontekstu.

Naučićete:
- osnove PHP-a i rad sa klasama i nasleđivanjem;
- operacije nad bazom podataka i upravljanje paketima uz pomoć kompozera;
- kako da izađete na kraj sa osnovnim zamkama i elementima bezbednosti, korišćenjem autentifikacije i validacije;
- kako da napravite efikasnu PHP aplikaciju i frejmvork shodno potrebama vašeg posla;
- rad sa promenljivama, tipovima podataka, nizovima i petljama, obnavljajući znanje o osnovnoj PHP 7 sintaksi;
- savladaćete napredne koncepte poput pravljenja sopstvenih frejmvorka i sopstvenih aplikacija.