Matematika i Fizika
Napredna matematička analiza – zbirka rešenih zadataka (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Napredna matematička analiza – zbirka rešenih zadataka (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Sadržaj1 Funkcije više promenljivih1.1 Neprekidnost i diferencijabilnost1.2 Parcijalni izvodi i dife..

850 din 1210 din

Zbirka zadataka iz algoritama i struktura podataka

Zbirka zadataka iz algoritama i struktura podataka

Sadržaj1 Ocena složenosti algoritma2 Liste, Stek, Red3 Heap (prioritetni red)4 Binarno pretraživanje..

1150 din 1650 din

Matematička analiza – zbirka kolokvijumskih zadataka iz akademskih 2012/13. 2018/ 19.

Matematička analiza – zbirka kolokvijumskih zadataka iz akademskih 2012/13. 2018/ 19.

Sadržaj1 Kolokvijumi iz akademske 2012/13.1.1 Kolokvijum 2012/13. (grupa 1)1.2 Kolokvijum 2012/13. (..

750 din 1089 din

Metaheuristike bazirane na inteligenciji roja

Metaheuristike bazirane na inteligenciji roja

Tema kojom se bavi ova knjiga spada u oblast kompjutacione inteligencije (engl. Computational Intell..

750 din 825 din

Stranice 1 - 4 od 4 (1 stranica)