Microsoft visual C# korak po korak - 9. izdanje

Cena: 2607 din
2370 din

Pronađite kako da:
- brzo počnete sa pisanjem koda i projekata u jeziku Visual C# u okruženju Visual Studio 2017,
- radite sa promenljivima, operatorima, izrazima, metodama i tokom programa,
- brzo uočavate probleme alatkom za otklanjanje grešaka iz okruženja Visual Studio,
- iskoristite poboljšane metode, parametare i iskaze odlučivanja iz jezika C#,
- ovladate objektnim modelom jezika C# i napravite sopstvene funkcionalne strukture podataka,
- pravite aplikacije za Windows 10 koje dele podatke, međusobno sarađuju i koriste usluge u oblaku,
- integrišete digitalnog pomoćnika Cortanu tako da vaše aplikacije koriste glasovne komande,
- obavljate složene upite nad kolekcijama objekata korišćenjem upita ugrađenih u jezik (LINQ upita),
- koristite delegate i razdvajanje logike aplikacije od logike poslovanja za konstruisanje lako proširivih sistema,
- prilagodite ponašanje operatora iz jezika C# za vaše klase i strukture,
- primenite moćan šablon modela-prikaza-prikaza modela (MVVM),
- gradite univerzalne aplikacije za Windows platformu koje podatke preuzimaju preko REST veb servisa i prikazuju ih korisnicima.

O ovoj knjizi
- Za programere koji su početnici u jeziku C# ili prelaze sa starijih verzija jezika.
- Čitaoci bi trebalo da imaju iskustva sa najmanje jednim programskim jezikom.
- Nije potrebno iskustvo sa programiranjem u okruženjima .NET ili Visual Studio.