Politika


Agonija Jugoslavije

Agonija Jugoslavije

Dragocena ostavština svedoka poslednjih dana Jugoslavije pred sam njen raspad krajem osamdesetih god..

1019 din 1199 din

Stope u pesku

Stope u pesku

Knjiga političkih eseja, zapisa i govora Stope u pesku otkriva Borislava Pekića i kao angažovanog pi..

1104 din 1299 din

Kontrolisanje javnosti

Kontrolisanje javnosti

Roman Veroslava Rančića Kontrolisanje javnosti govori o korumpiranim novinarskim redakcijama, lažira..

700 din 935 din

Čuvari bengalske vatre

Čuvari bengalske vatre

Te­o­fil Pan­čić je ro­đen 1965. go­di­ne u Sko­plju. Ko­lum­ni­sta je i kri­ti­čar be­o­grad­skog..

594 din 660 din

Priručnik za izvoz u Rusiju

Priručnik za izvoz u Rusiju

Najzad jedna dobra i kvalitetna studija koja olakšava pristup gotovo svakoj domaćoj firmi iz bilo ko..

851 din 946 din

Stakleni zid

Stakleni zid

Roman u čijoj je osnovi priča o ubistvu novinarke Dade Vujasinović. Potraga za činjenicama jednog ži..

660 din 825 din

UVOD U POLITIKU I POLITIČKI SISTEM POLITY * POLITICS * POLICY

UVOD U POLITIKU I POLITIČKI SISTEM POLITY * POLITICS * POLICY

Tri kvaliteta izdvajaju ovu knjigu. Prvo, Radivoj Stepanov suvereno vlada savremenim političkim teor..

891 din 990 din

STRANPUTICE SRBIJE

STRANPUTICE SRBIJE

Bitan kvalitet ovog rukopisa treba, čini se, prvenstveno tražiti u analitičnosti primenjenog pristup..

891 din 990 din

RASKRŠĆA SRBIJE

RASKRŠĆA SRBIJE

Ova knjiga nastala je kao rezultat rada na projektu Socijalno-ekonomske i kulturne karakteristike i ..

693 din 770 din

DESEKULARIZACIJA SVETA: OŽIVLJAVANJE RELIGIJE I SVETSKA POLITIKA

DESEKULARIZACIJA SVETA: OŽIVLJAVANJE RELIGIJE I SVETSKA POLITIKA

Čitava dva veka teoretičari „sekularizacije“ govore o tome da u savremenom svetu neizbež..

891 din 990 din

Život u nevremenu II

Život u nevremenu II

Druga knjiga memoara Dragoljuba Mićunovića govori o periodu od osnivanja Demokratske stranke u febru..

1056 din 1320 din

Zagrebačke kronike

Zagrebačke kronike

Svi tekstovi iz ove knjige su pisani da bi bili objavljeni u novinama. Prvi „Može li čovjek biti mu..

792 din 880 din

Stranice 1 - 12 od 233 (20 stranica)