Politika


Portugalija danas

Portugalija danas

Portugalija danas - strah od postojanja U Portugaliji se ništa ne dešava, „nema drame, samo intrige ..

843 din 935 din

Pogažen zavet

Pogažen zavet

Američki sociolog Robert N. Bela (Bellah), rođen je 1927. Doktorirao je 1955. na Harvardu, gde je pr..

495 din 550 din

Podsticanje poliarhije

Podsticanje poliarhije

Knjiga je nagrađena 1997. od strane Američkog sociološkog udruženja za izuzetan naučni doprinos. Vil..

990 din 1232 din

Pod znacima navoda

Pod znacima navoda

Dragan Vukotić (1956, Arilje) je klinički psiholog i psihoterapeut. Jedan je od osnivača Društva za ..

495 din 550 din

Pisma iz Moskve

Pisma iz Moskve

Pi­sma iz Mo­skve je knji­ga sa­sta­vlje­na od 22 tek­sta ob­ja­vlje­na u ča­so­pi­su Let­tre In­ter..

693 din 770 din

Paralelna strana istorije

Paralelna strana istorije

Književni sladokusci će sa zadovoljstvom dočekati novu knjigu Ratka Pekovića koji se vratio svojoj o..

433 din 539 din

Pakt o lucidnosti ili inteligencija Zla

Pakt o lucidnosti ili inteligencija Zla

Pakt o lucidnosti ili inteligencija Zla je poslednja objavljena knjiga Žana Bodrijara, testamentarno..

634 din 792 din

Otkrivena Srbija - Serbia ilustrata

Otkrivena Srbija - Serbia ilustrata

Pavle Vitezović (1652-1713) za svoga vremena bio je „najčuveniji čovek u Hrvatskoj“. Objavio je niz ..

884 din 1100 din

Od socijalizma do Evropske unije

Od socijalizma do Evropske unije

Promena sistema, globalizacija i evropeizacija, kao i usklađivanje s normama EU, trajno su promenili..

891 din 990 din

O Nemačkoj republici

O Nemačkoj republici

Jedan od najvećih pisaca nemačke i svetske književnosti dvadesetog veka Tomas Man, autor znamenitih ..

972 din 1210 din

O konzervativnim političkim idejama

O konzervativnim političkim idejama

O konzervativnim političkim idejama, Lazar Vrkatić..

992 din 1100 din

Noga u vratima

Noga u vratima

Me­to­do­lo­ški, ova knji­ga pri­pa­da dru­štve­noj isto­ri­ji. Po­sta­vlja se, za­to, pi­ta­nje usk..

792 din 880 din

Stranice 37 - 48 od 233 (20 stranica)