Politika


DEMOKRATIJA

DEMOKRATIJA

Knjiga Rosa Harisona Demokratija može se odrediti kao istorijsko-teorijska studija koja pruža filozo..

1089 din 1210 din

DELANJE I SISTEM SVETA

DELANJE I SISTEM SVETA

Cilj ove knjige jeste postavljanje osnova prakseologije, to jest „nauke o delanju" koja izučava indi..

1188 din 1320 din

Uloga crkava u procesu evropskih integracija

Uloga crkava u procesu evropskih integracija

Uloga crkava u procesu evropskih integracija, autor Elizabeta Kitanović..

397 din 440 din

BEOGRAD – beleške 1995–2001

BEOGRAD – beleške 1995–2001

Miroslav Mojžita prvi je strani ambasador kome je nova, demokratski izabrana vlast u Beogradu dodeli..

743 din 825 din

Globalno upravljanje svetom

Globalno upravljanje svetom

Zbornik radova Globalno upravljanje svetom prevod je knjige World Governance: Do We Need It, Is It P..

1832 din 2035 din

Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije

Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije

U knjizi Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije razmatraju se pravno-politički okviri upravlja..

1584 din 1760 din

Zločin nad mišljenjem - Osuda, izgon i rehabilitacija Mihaila Đurića

Zločin nad mišljenjem - Osuda, izgon i rehabilitacija Mihaila Đurića

Drugo izdanje Bivši profesor Pravnog fakulteta Mihailo Đurić osuđen je 1972. godine zbog krivičnog d..

891 din 990 din

Zgrušavanje

Zgrušavanje

Zgrušavanje, novije polemike i politički spisi, autor Goran Babić..

248 din 275 din

Zašto narodi propadaju

Zašto narodi propadaju

Knjiga Zašto narodi propadaju delo je uglednih američkih ekonomista Darona Asemoglua i Džejmsa Robin..

1683 din 1870 din

Vreme iskušenja: 1951–1968, knjiga 1

Vreme iskušenja: 1951–1968, knjiga 1

VREME ISKUŠENJA: 1951–1968, knjiga 1LIČNA ISTORIJA JEDNOG DOBAPiščevi zapisi, u sedam knjiga..

1369 din 1518 din

Vojnik i država

Vojnik i država

„Studija Vojnik i država: teorija i politika civilno-vojnih odnosa u stručnim i političkim krugovima..

1782 din 1980 din

Vers les nouvelles politiques culturelles

Vers les nouvelles politiques culturelles

Knjiga Vers les nouvelles politiques culturelles: Les pratiques interculturelles engagées (Za nove k..

1386 din 1540 din

Stranice 97 - 108 od 233 (20 stranica)