O sreći prijateljstva

Cena: 499 din
424 din
• Šta je prijateljstvo?

• Postoji li više vrsta prijateljstva?

• Kako da negujem svoja prijateljstva?

• Kako da se nosim sa teškoćama do kojih može doći čak i u najboljim prijateljstvima?

• Kako mogu sebi da postanem prijatelj?

Kako se radujemo kada među mnogim licima, koja svakodnevno viđamo, jedno iskrsne iz anonimnosti: jedan poznanik, jedan prijatelj.