Zadaci iz matematike i informatike

Cena: 1144 din
800 din

Zadaci iz matematike i informatike za prijemni ispit na Računarskom fakultetu u Beogradu

Ova knjiga predstavlja skup zadataka iz matematike i informatike koji su pogodni za testiranje budućih studenata na prijemnom ispitu. Trebalo bi napomenuti da su prikazani zadaci proizvoljno poređani, to znači da nema specifičnog rasporeda. Kada se budu definisali zadaci za prijemni ispit, onda će se voditi računa o redosledu zadataka kako bi sve oblasti bile zastupljene na samom ispitu.