Mala knjiga o duši

Cena: 699 din
594 din
Vodič kroz našu psihu i njena oboljenja Šta je „duša“? Naprosto starinski naziv za naš mozak, ili je ipak reč o nečem drugom, poput čovekove suštine? I šta se dešava ako duša izgubi ravnotežu? Kako nastaju duševne bolesti i kako se leče? Mala knjiga o duši se na zanimljiv način približava najskrivenijem, nevidljivom delu našeg bića i pruža dubok uvid u psihijatriju i psihoterapiju. Većina ljudi posmatra psihijatriju s podozrenjem i zadrškom. Pritom je savremena psihijatrija u stanju da na većinu naših pitanja o duši pruži zadovoljavajuće, pa čak i optimistične odgovore. Ovo je knjiga za sve one koji nisu zadovoljni odgovorima koje daju sveštenici ili naučnici posvećeni istraživanju mozga. Ahim Haug umešno prenosi svoje medicinsko znanje u lako razumljivom obliku, a njegove osnovne teze su sledeće: • Mnoge duševne bolesti mogu da se izleče, ponekad čak i uspešnije od telesnih. • Savremena psihijatrija je deo medicine; psihoterapija i lekovi nisu u suprotnosti, već se međusobno dopunjuju. • Psihijatrija brine o celom čoveku: njegovom telu, psihi i društvenim odnosima. • Zdravlje je povezano s duševnom ravnotežom. Ali ona ne nastaje iz mirovanja, već iz uravnotežavanja neprestanih promena.