Kako je postao Beograd – Mihailo S. Petrović

Cena: 286 din
220 din

Kako je postao Beograd je zbirka članaka Mihaila S. Petrovića u kojoj je opisao prve vekove Beograda. Otkrijte skicu najstarijeg Beograda uz pomoć ovog kratkog „vodiča” kroz odgovore na pitanja: gde su pronađeni fosili mamuta, a gde prvog Beograđanina, na kom mestu se nalazilo prvo beogradsko naselje, ko su bili Tribali i Kelti, kako je veličanstveni Singidunum dobio ime i kako je izgledao, kako je postupno tekao razvoj rimskog Beograda, kakvi su bili običaji i svakodnevnica singidunumskih Rimljana i još mnogo toga...

Sadržaj

Uvod
Beogradsko jezero i prvi stanovnici
Beograd u doba glačanog kamena i metala
Na pragu istorije
Rimski Singidunum
Vojnički i politički događaji u rimskom Singidunumu
Život i običaji Singidunaca