Pisma iz Niša (o haremima) – Jelena J. Dimitrijević

Cena: 473 din
360 din

U svom putopisu Pisma iz Niša o haremima Jelena J. Dimitrijević do najsitnijih detalja predstavlja srpski grad koji je u vreme vladavine Osmanskog carstva pretrpeo njegov najveći uticaj, pogotovo kada su kultura i običaji u pitanju. Autorka nas na jedan veoma verodostojan i slikovit način – u vidu pisama – uvodi u svet muslimanskih žena i njihovih harema i upoznaje nas sa njihovim običajima, igrama i najvećim tajnama, koje se strogo kriju. U realističkom maniru, Jelena unosi ogroman broj turcizama i čitavih replika na turskom jeziku, pri čemu čitavo pripovedanje dobija na ubedljivosti.