Gore-dole po Napulju – Milan Jovanović

Cena: 352 din
270 din

Putopis Milana Jovanovića Gore-dole po Napulju izdat je posthumno 1898. godine. Obraćajući se i posvećujući ga Ljubomiru Nenadoviću, pokazuje da je veoma ponosan što ide njegovim koracima u srpskoj književnosti. Opisao je istorijske i geografske odlike predela koje obilazi, pomenuo znamenite ličnosti i kulturu, itd. Sa dvanaest naslovljenih poglavlja i na kraju dva pisma rimskog književnika Plinija Mlađega o erupciji Vezuva, čemu Jovanović posvećuje pažnju na više mesta u knjizi, uspeo je da nam približi i zainteresuje nas za sve lepote i pojave koje je video i doživeo.