Roman bez romana i Ženidba i udadba

Cena: 352 din
270 din

Sterijin Roman bez romana predstavlja prvo satirično delo ove vrste kod nas. Poput Servantesa koji je u Don Kihotu udario na viteške romane, naš Sterija ismejao je sentimentalne i romantične, sladunjave romane kakve je pisao Milovan Vidaković.
Drama Ženidba i udadba bavi se uvek aktuelnom temom
pronalaska životnog partnera, a Sterija umešno, komediografski, prikazuje preterivanja, zavodljive iluzije i iskrivljenja vezana za taj životni događaj.