Čedomir Ilić – Milutin Uskoković

Cena: 407 din
310 din

Čedomir Ilić je roman Milutina Uskokovića, srpskog pisca moderne. Roman se pojavio 1914. godine. Koristeći kao okosnicu romana ljubavnu priču glavnog junaka Čedomira Ilića i Višnje Lazarević, pisac slika duh jednog vremena i omladine koja je pokušavala naći svoje mesto u društvu koje se naglo razvijalo. Za razliku od „Došljaka”, romana sa sličnom temom, ovde je Uskokovićevo pripovedanje staloženije, kompozicija je stabilnija i nema nepotrebnog rasplinjanja. Dublja psihologizacija junaka, koja utiče na pripovedalačku perspektivu, kao i autentična slika Beograda i provincije, oslikane kroz Čačak, čine ovaj roman vesnikom moderne srpske proze.