Sociologija


GRAD BEZ LICA

GRAD BEZ LICA

Ovo je mozaik-priča o Novom Sadu. Kakav je bio, kakav jeste i kakav bi mogao da bude. Istovremeno, t..

1188 din 1320 din

Zvuci granice

Zvuci granice

Sep­tem­bra 1991. godine go­to­vo svi hr­vat­ski pro­fe­si­o­nal­ni pop mu­zi­ča­ri oku­pi­li su se ..

891 din 990 din

ZNAČAJ PRIMITIVNE MAGIJE

ZNAČAJ PRIMITIVNE MAGIJE

Nakon prosvetiteljskog zaokreta, čije temeljne tendencije se svode na zadobijanje racionalne autonom..

891 din 990 din

Za ljubav domovine

Za ljubav domovine

Knji­ga Za lju­bav do­mo­vi­ne po­či­nje ogle­dom Mar­te  K. Nu­sa­ba­um "Pa­tri­o­ti­zam i kosmpo­p..

495 din 550 din

Varljivi kraj stoleća

Varljivi kraj stoleća

Francuski antropolog  Mark Ože (Marc Augé) bio je od 1985. do 1995. godine predsednik  Vis..

287 din 319 din

Uvod u sociologiju srpskog nadrealizma

Uvod u sociologiju srpskog nadrealizma

Namera ove knjige je da iznova skrene pažnju na jednu oblast intelektualnog i stvaralačkog života me..

990 din 1100 din

Uvod u sociologiju

Uvod u sociologiju

Uvod u sociologiju - osnovni pristupi i teme Od najranijih pokušaja da se utemelji jedna nova, pozit..

794 din 880 din

Uvod u rodne teorije

Uvod u rodne teorije

Nema sumnje da je na početku XXI veka rod analitička kategorija koja se koristi kao podloga teorijsk..

1287 din 1430 din

UVOD U POLITIKU I POLITIČKI SISTEM POLITY * POLITICS * POLICY

UVOD U POLITIKU I POLITIČKI SISTEM POLITY * POLITICS * POLICY

Tri kvaliteta izdvajaju ovu knjigu. Prvo, Radivoj Stepanov suvereno vlada savremenim političkim teor..

891 din 990 din

Uvod u Maksa Vebera

Uvod u Maksa Vebera

Ve­be­ro­vi so­ci­o­lo­ški ra­do­vi se či­ta­ju svu­da na sve­tu i za­i­sta bi se mo­glo re­ći da po..

693 din 770 din

USAMLJENA GOMILA

USAMLJENA GOMILA

Predmet ove knjige je velika promena američkog društve­nog karaktera; kako se Amerika neminovno pome..

1089 din 1210 din

U potrazi za svetinjom

U potrazi za svetinjom

U potrazi za svetinjom - Adventizam sedmoga dana i američki san Ovo je prva knjiga koja otkriva razn..

990 din 1100 din

Stranice 1 - 12 od 252 (21 stranica)