VIBRACIJE OD SAOBRAĆAJA: nastanak, merenje, predviđanje i procena njihovog dejstva na objekte i ljude

Cena: 1650 din
1485 din

VIBRACIJE OD SAOBRAĆAJA: nastanak, merenje, predviđanje i procena njihovog dejstva na objekte i ljude. Mira Petronijević. Izdavači: Akademska misao, Građevinski fakultet.