Udžbenici i priručnici


Separacioni procesi

Separacioni procesi

Ovaj udžbenik je pre svega namenjen studentima IV godine Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerzite..

351 din 390 din

Samokontrola u malom prstu

Samokontrola u malom prstu

Diabetes sve više uzima zalet. Suočavamo se sa epidemijom čije razmere još uvek ne možemo sagledati...

594 din 660 din

Robusna digitalna obrada govornog signala

Robusna digitalna obrada govornog signala

Tekst knjige obrađuje kako teoriska razmatranja, sintezu robusnih algoritama i njihovu eksperimental..

792 din 880 din

Razvojna psihologija

Razvojna psihologija

Knjiga je namenjena roditeljima, prosvetnim radnicima, studentima i čitaocima svih generacija. U ovo..

540 din 600 din

Razvodna postrojenja

Razvodna postrojenja

Knjiga koja se stavlja na raspolaganje čitaocima obuhvata obimnu i složenu materiju koja se odnosi n..

3951 din 4390 din

Radnopravni priručnik - 100 modela akata iz zakona o radu

Radnopravni priručnik - 100 modela akata iz zakona o radu

Zakon o radu predstavlja matični zakon u oblasti radnih odnosa u Republici Srbiji. Njegove odredbe s..

693 din 770 din

Računarska elektronika

Računarska elektronika

Računarska elektronika predstavlja jedan u nizu mikroprocesorski orijentisanih predmeta na višim god..

693 din 770 din

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici

Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici - primena programskih alata Projektovanje pomoću r..

3564 din 3960 din

Projektovanje distributivnih transformatora

Projektovanje distributivnih transformatora

Studenti energetskog odseka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu su u sklopu predmeta "Transformato..

1485 din 1650 din

Programabilni logički kontroleri: Uvod u programiranje i primenu, 2. dopunjeno izdanje

Programabilni logički kontroleri: Uvod u programiranje i primenu, 2. dopunjeno izdanje

U knjizi je primenjen koncept koji obuhvata sva znanja neophodna prilikom upotrebe PLC-ova. Bez obzi..

1530 din 1700 din

Priručnik za izvoz u Rusiju

Priručnik za izvoz u Rusiju

Najzad jedna dobra i kvalitetna studija koja olakšava pristup gotovo svakoj domaćoj firmi iz bilo ko..

851 din 946 din

Principi telekomunikacija - zbornik rešenih zadataka

Principi telekomunikacija - zbornik rešenih zadataka

Ova knjiga je dodatak uz knjigu "Principi telekomunikacija" i svojimsadržajem obrađuje kako sam term..

1188 din 1320 din

Stranice 49 - 60 od 509 (43 stranica)